Vorige pagina

Familie Verschure

SIM Holland heeft in samenwerking met Smelt Mechanisatie Bedrijven te Genderen verschillende producten geleverd
bij Familie Verschure in Wijk en Aalburg:
- Reck mixer
- Doda Pomp
- Doda mestscheider
- LJM mestschuiven met WPS kabel aandrijving
- JH Agro ministro instrooirobot
- JH Agro stroplukker

De bestaande stierenstal (100 meter lang) is omgebouwd tot een geschikte stal voor melkkoeien. De familie heeft ruim
120 koeien en hun streven is 150 koeien. Naast de stal staat een halfopen landbouwloods waar het jongvee in staat en
apparatuur als de Doda mestscheider en een JH stroplukker. De Lely voerkeuken is daar ook gesitueerd.

De stal heeft een dichte vloer met LJM mestschuiven en een afstort in de mest kanaal door stalen V roosters. De
dompelroerder mixt de ruwe mest. Verder hangt er een volautomatische instrooirobot aan een monorail die de boxen
instrooit met gescheiden mest. Deze ministro instrooirobot communiceert met de mestscheider die de robot vult als daar
om gevraagt wordt. De Ministro strooit zowel gescheiden mest in de nieuwe melkveestal als in de landbouwloods.

Neem contact met ons op