Vorige pagina

Nieuwbouw rundveestal Familie Dournez in Diksmuide

Met de ingebruikname van een nagelnieuwe ligboxenstal wil de familie Dournez uit Diksmuide op korte termijn de sprong wagen van 130 naar 300 koeien. In de stal die ze daarvoor bouwde is opvallend veel aandacht voor arbeidsgemak en  dierencomfort.  Met zijn breedte van 47 meter, lengte van 81 meter en nok op 11 meter hoogte, is de nieuwe stal erg  imposant.  


Familie Dournez heeft gekozen voor de “JH Ministrø” een automatische instrooirobot die de diepstrooiselboxen vult met de dikke fractie uit de mestscheider. Alle ligboxen zijn van het type diepstrooiselbox. Ze zullen met gedroogde mest ingestrooid worden. Een karwei dat volledig geautomatiseerd wordt. Na een passage langs de mestscheider – helemaal achteraan de stal op zo’n 4 à 5 meter hoogte geïnstalleerd – wordt de ‘green bedding’ volautomatisch door een ministrooier opgehangen aan een rail, rechtstreeks in de ligboxen gedropt ter hoogte van de kop van de dieren.


Onze dealer Carpentier Constructie plaatste de rails en verzorgde de montage van de JH ministro instrooirobot.  De  
robot zal dagelijks zijn ronde boven de diepstrooiselboxen maken om deze continu gevuld te houden zodat een goed ligbed gegarandeerd wordt voor de koe. Op deze manier zijn de boxen nooit te vol en nooit te leeg. De koeien kunnen gewoon in de boxen blijven liggen doordat de JH Ministrø instrooit achter de knieboom. Dit levert de boer een belangrijke kosten- en arbeidsbesparing op.

Neem contact met ons op