Vorige pagina

SH Flowbox voor gecontroleerd mest- en water uitrijden

De wetgeving geeft aan dat de sleepvoetbemester niet meer gebruikt mag worden zonder toevoeging van 1 deel water op 2 delen mest. Wat betekent dit nu?

Bij het uitrijden van mest met sleepslang of mesttank moet men met een sleepvoetbemester 2 delen mest vermengen met 1 deel water om de emissie uitstoot tot een door de overheid acceptabel niveau te brengen. Om dit te controleren zal de overheid controle uitoefenen bij de gebruikers van deze systemen. Voor controle is digitale apparatuur nodig die de waterverdunning monitort.

SIM Holland heeft de SH Flowbox die de hoeveelheid mest en water, dat toegevoegd wordt aan de mest, vastlegt. Een GPS systeem geeft aan waar de mest uit de opslag gepompt wordt. Samen met een flowmeter en EC meter kan deze op de mestpomp voor sleepslang of de mesttank worden gemonteerd. Er wordt digitaal vastgelegd hoeveel water er bij de mest wordt gepompt. De SH Flowbox is klaar voor eventueel gegevens naar de cloud te sturen als dit noodzakelijk wordt.

Naast een centrale SH Flowbox is er een tweede SH Flowbox die op de injecteur van de sleepslang gemonteerd kan worden. Een GPS op de mestinjecteur geeft aan waar de mest op het land gebracht wordt. Deze communiceert met de centrale SH Flowbox en geeft ook de gegevens van de flowmeter die water met mest meet op de mestinjecteur door naar de centrale kast.

Een sluitend systeem dat aan de voorwaarden voldoet als het gaat om wetgeving.

Klik hier voor het schema van het uitrijden van mest.
Klik hier voor de folder.

Voer uw zoekopdracht in:

Neem contact met ons op