Vorige pagina

SIM MMA inline sensor om mest te meten via een sensor in de mestbuis

Naast de SIM MMA handheld is er ook de SIM MMA inline mestmeeting. De sensor is geplaatst in de mestbuis. De sensor maakt gebruik van een continu meeting met een verversing per 10 seconde. U ziet dus real time wat er in de mest zit. U leest direct af wat er in de mest zit aan stikstof (N), kali (K), fosfaat (P) en droge stof (DS).

Zo ook in de mestbuis van tanks bij het uitrijden geeft dat een goed beeld bij bodembemesting. Bij het uitrijden kunnen we een nutriënt bijvoorbeeld: Fosfaat vastzetten zodat er niet overbemest wordt. De SIM MMA inline adviseert de hoeveelheid mest en rijadvies op uw beeldscherm zodat u daarop kan schakelen. Direct schakelen op de gegevens van de SIM MMA geeft voordelen omdat u weet wat er in de mest zit.

De sensor is eenvoudig te integreren in bv een mestverwerkingssysteem om de gegevens te monitoren. Bij mestverwerkingssystemen is het eenvoudig de software te integreren in de installatie. Wij kunnen daar een maatwerkadvies in geven. We werken met een Nederlands product en ook met mensen die onze taal spreken.

Voor de metingen is een App nodig die de gegevens naar de cloud stuurt waar SIM Holland een platform. Hier worden de gegevens gecalibreerd en teruggezonden naar uw display om uit te lezen.