Vorige pagina

SIM MMA© Inline - SIM Module Mest Analyse

SIM Holland B.V. introduceert een mestsensor inline volgens het “NIR” principe. Een handige tool om snel mest te analyseren.

De SIM MMA© Inline werkt volgens NIR sensortechniek en meet de mest. Met deze NIR meeting in de buis waar de mest doorstroomt, worden de gegevens verstuurd via een kabel naar de besturingskast op uw installatie. De besturingskast stuurt deze gegevens naar een platform met een ijklijn op mestnummer in de Cloud waar de gegevens omgerekend worden naar Droge stof (Ds.), Fosfaat (P), Kalium (K) en Stikstof (N) die in de mest aanwezig zijn. Binnen enkele seconden komen deze gegevens op uw paneel met uitlezing op de besturingskast. Deze NIR-mestgegevens zijn direct af te lezen.

Om nu de juiste hoeveelheid mest uit te kunnen rijden voeren we de breedte van de mestinjecteur in. Met een digitale schuif kunnen we de fosfaat- of stikstofhoeveelheid afstellen. De installatie geeft nu een rijadvies af zodat u de juiste kilo’s van de ingestelde waarden op het land kan brengen.

Voor mestverwerkingsinstallaties ideaal om met de SIM MMA© Inline de installatie te monitoren op goede werking van de installatie en zo nodig bij te sturen. 

De gegevens van uitrijden of monitoren kunnen direct opgeslagen worden en later naar een computer gestuurd of verwijderd worden indien niet meer nodig.

De SIM MMA© Inline werkt met een meetsonde met een ingebouwde kalibratie om altijd een zuiver beeld te behouden van de metingen.

Om gebruik te maken van het platform met de ijklijn in de “Cloud” is een abonnement nodig wat tegen een gebruikstarief aangeboden wordt op jaarbasis. Met de SIM MMA© Inline is het snel en eenvoudig meten van varkens- en rundveemest en verwerkte meststromen. Dé oplossing van deze tijd. De methode is een non-destructieve meting d.w.z. dat de kwaliteit van het product behouden blijft. Aan ijklijnen van diverse mestsoorten wordt continue gewerkt en worden uitgebreid met meer mestnummers.

Voordelen van de SIM MMA© Inline op een rijtje:

  • Controle bij aan- en verkoop
  • Controle bij mestverwerkingssystemen
  • Werken per mestnummer dus zuivere waarden
  • Gestuurd bemesten
  • Snel en kostenefficiënt werken

Voer uw zoekopdracht in:

Neem contact met ons op