Vorige pagina

SIM gaat naar de gevangenis

SIM gaat naar de gevangenis


Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Den Haag heeft aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een opdracht verstrekt voor het realiseren van een noodstroomaggregaat (NSA) installatie in de Penitentiaire Inrichting (PI), locatie Roermond.


De huidige NSA in de PI is alleen inzetbaar voor de preferente installaties en bestaat uit één WKK installatie en een tijdelijk opgesteld mobiele NSA.  


SIM Holland B.V. heeft in samenwerking met de adviseur Addvoltage en Tijssens Electrotechniek B.V. te Heeze een nieuw NSA van 700 kVA geleverd en geïnstalleerd. Deze nieuwe machine neemt zowel het preferente, maar ook het niet preferente deel over. Daarnaast is er een nieuwe ATS verdeler inclusief be-sturingssysteem van 6 schakelaars geplaatst.

Inmiddels is de gehele installatie tot volle tevredenheid opgeleverd en operationeel.

Voer uw zoekopdracht in:

Neem contact met ons op