Vorige pagina

T-Mobile Arnhem 2 x 275 kVA

Noodstroomaggregaat 2 x 275 kVA (standby power)

  • besturing Kerys
  • 390 liter dagtank
  • geluidgedempte omkasting

Byzonderheden: geplaatst in het souterain van T-Mobile

Installateur: Cofely

Voer uw zoekopdracht in:

Neem contact met ons op