Vorige pagina

Zwaardfruit - Ridderkerk/Barendrecht

Noodstroomaggregaat 44 kVA (40 kVA prime power)

  • 100 liter dagtank
  • S2500 besturingspaneel
  • geluidgedempte omkasting

Byzonderheden: geplaatst op verdieping, te bereiken via losse trap

Installateur: Alewijnse

Voer uw zoekopdracht in:

Neem contact met ons op