Eigen sleepslangsysteem overwegen waard

12 januari 2017

DSC_0567

Zelf aanschaffen van sleepslangsysteem is overwegen waard

Mest juist aanwenden is een belangrijke schakel in het verminderen van de ammoniakemissie op een melkveebedrijf. Zelf uitrijden maakt je als ondernemer flexibel in de tijd en geeft ook ruimte voor extra maatwerk en vakmanschap. Een sleepslangsysteem wordt vaak als een echte loonwerkmachine beschouwd. Maar, als je de arbeid niet meerekent is het aanschaffen van dit systeem voor een melkveehouder het overwegen waard, zeker als de buurman mee doet.

Tot deze conclusie kwamen de leden van een studiegroep van het praktijknetwerk ‘Waarheen met Ammoniak op het Veen’ nadat ze alle ins en outs op een rij hadden gezet. Voordelen van een eigen sleepslangsysteem zijn:

  1. Op bedrijfsniveau kan met lichter materiaal worden gewerkt dan de loonwerker, zodat de kans op bodemschade afneemt.
  2. Met eigen materiaal kan er meerdere keren in het groeiseizoen worden uitgereden, ook als het kleinere blokken betreft. Ook kHierdoor kan het prima worden ingepast in een beweidingsschema.
  3. Naar eigen inzicht kan er water worden toegevoegd. De optimale hoeveelheid water die aan de mest moet worden toegevoegd is afhankelijk van de dikte van de mest, de droogte van de bodem en de weersgesteldheid. Toevoeging van water geeft een betere benutting en minder ammoniakemissie.                                 
  4. Bij eigen materiaal kan er beter worden ingespeeld op het weer, zodat de kans op afspoeling, uitspoeling en ammoniakemissie wordt geminimaliseerd.

Kosten sleepslangsysteem in eigen beheer

Naast bovengenoemde voordelen zijn uiteraard de jaarkosten van belang. Daarom hebben we met elkaar een berekening gemaakt van sleepslangen door de loonwerker versus eigen aanschaf. In onderstaande tabel de berekening.

Kostenvergelijking tussen loonwerk en eigen beheer

Kostenvergelijking tussen loonwerk en eigen beheer

Bij een investering van € 60.000 die 10 jaar meegaat, zijn de jaarkosten ongeveer gelijk met de loonwerkkosten van € 3 per kuub). Doe je samen met de buurman dan komen de jaarkosten van een eigen sleepslangsysteem ruim € 3.000 lager uit. Een eigen sleepslangsysteem heeft zoals hierboven genoemd veel voordelen, maar kent slechts een nadeel: het vraagt om inzet van eigen arbeid.

Bron
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Zelf-aanschaffen-van-sleepslangsysteem-is-overwegen-waard.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Verantwoorde+Veehouderij

Terug

Voer uw zoekopdracht in:

Neem contact met ons op