MVO Tekst

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

SIM Holland B.V. ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als belangrijk onderdeel van duurzame groei. Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen door MVO- adviezen te geven in woord, in creatieve voorstellen en met verantwoord gedrag. We hopen daarmee ook onze toeleveranciers en opdrachtgevers te inspireren tot duurzame groei.

Voor SIM Holland B.V. is het beleid in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gebaseerd op vier pijlers:
A. Verantwoordelijkheid nemen
B. Ondersteunen Maatschappelijke projecten
C. Voldoen aan wet- en regelgeving
D. Streven naar continue verbetering

A. Verantwoordelijkheid nemen

SIM Holland B.V. zet zich in om maatschappelijk verantwoorde en duurzame producten en diensten aan te bieden aan klanten. SIM Holland B.V. integreert MVO adviezen en voorstellen in de vier fases van ons proces: Advies, Verkoop, Realisatie en Service. SIM Holland B.V. doet alles, binnen bedrijfseconomisch verantwoorde grenzen, om de belasting van het milieu waar mogelijk te voorkomen en anders te minimaliseren. SIM Holland B.V. verwacht van haar leveranciers dat zij het milieumanagement systeem van SIM Holland B.V. onderschrijven. Niet door dwang maar door open communicatie en samenwerking willen wij met onze leveranciers duurzame groei stimuleren. SIM Holland B.V. ondersteunt de gezondheid van haar medewerk(st)ers door het creëren van een plezierige en gezonde werkomgeving.

B. Ondersteunen Maatschappelijke projecten        

SIM Holland B.V. toont haar betrokkenheid bij diverse maatschappelijke doelen en fondsen door ondersteuning in geld en/of uren.

C. Voldoen aan wet- en regelgeving

SIM Holland B.V. voldoet minimaal aan alle geldende wet- en regelgeving in het algemeen en op het gebied van de zorg voor milieu en duurzaamheid in het bijzonder. SIM Holland B.V. kent alle relevante regelgeving en adviseert waar mogelijk klanten hierin.

D. Streven naar continue verbetering

SIM Holland B.V. streeft naar het continu verbeteren van haar prestaties op het gebied van duurzaamheid en milieuzorg. Verbeterdoelen op het gebied van duurzaamheid en milieuzorg vormen een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsplannen die SIM Holland B.V. jaarlijks opstelt.

Het SIM Holland B.V. MVO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten:

People
alleen de mens kan verandering aanbrengen in een duurzame toekomst, enthousiaste mensen (binnen en buiten SIM Holland B.V.) bereiken meer
Planet
we moeten onze planeet niet uitbuiten maar ‘voeden’ voor volgende generaties, gebruik van positieve energie levert nieuwe energie.
Profit
met eerlijk beleid mag eerlijk geld verdiend worden, aandeelhouders moeten aandeelhouders worden, ook maatschappelijke winst is winst.

SIM Holland B.V. logo
SIM Holland B.V.

Voer uw zoekopdracht in:

Neem contact met ons op