Keuringen en analyse

Keuringen en analyse

Per 1 januari 2016 zijn de eisen die gesteld worden aan middelgrote stookinstallaties (waaronder dieselaggregaten ook vallen) veranderd en moeten ze voldoen aan de nieuwe emissie-eisen in het Activiteitenbesluit. Dit heeft consequenties voor bijna elke stookinstallatie. Inspectie van stookinstallaties, brandstofleidingen en emissiemetingen zijn nu door de overheid verplicht gesteld. Op deze pagina vindt u meer informatie over wat dit voor uw installaties betekent. 

Het laten inspecteren van onder andere stookinstallaties en brandstofleidingen is bij de wet verplicht

De technische regelgeving voor het uitvoeren van inspecties, onderhoud en emissiemetingen is ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties. Deze is volgens de regelgeving opgesteld en beheerd door de stichting SCIOS. Ga voor meer informatie over SCIOS naar: SCIOS Scope 4 en 7c

De emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties gelden echter niet voor stookinstallaties die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn (bijvoorbeeld noodstroom toepassingen). De gebruiker moet wel kunnen aantonen dat deze installatie niet meer dan 500 uur per jaar in bedrijf is en uitsluitend voor noodsituaties bestemd is. Het wegdraaien van pieken is niet toegestaan zonder voorzieningen te treffen die de uitlaatgassenuitstoot binnen de norm brengen.

Kunt u aantonen dat de installatie voldoet aan de wet activiteitenbesluit?

De overheid eist dat een gebruiker kan aantonen dat de installatie aan de wet Activiteitenbesluit voldoet. Daarom is er een wettelijke verplichting tot het laten keuren en inspecteren van noodstroomaggregaten vanaf 20 kW volgens SCIOS.

Voor installaties van 20 kW t/m 99 kW geldt dat ze elke vier jaar geïnspecteerd moeten worden, boven de 100 kW geldt een termijn van 2 jaar. Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact met ons op! Wij informeren u graag. 

SIM Holland B.V. logo
SIM Holland B.V.

Voer uw zoekopdracht in:

Neem contact met ons op