Vorige pagina

SIM MMA© SIM Module Mest Analyse

SIM Holland introduceert een mestsensor volgens het “NIR” principe. Een handige tool om snel mest te analyseren.

De SIM MMA© werkt volgens NIR meettechniek en leest de mest. Met deze NIR meeting worden de gegevens verstuurd via “bluetooth” naar de app op je mobiele telefoon. De telefoon stuurt deze gegevens naar een platform met een ijk-lijn in de Cloud waar de gegevens omgerekend worden naar Droge stof (Ds.), Fosfaat (P), Kalium (K) en Stikstof (N) die in de mest aanwezig is. Binnen enkele seconden komen deze gegevens met een uniek monsternummer en datum terug op de app in de telefoon zodat men deze NIR mestgegevens direct kan aflezen. Dit gebeurd in enkele seconden afhankelijk van uw verbinding.

De telefoon legt ook de locatie vast waar het monster genomen wordt. De gegevens van elk monster kunnen later opgeslagen worden op een computer of verwijderd indien niet meer nodig.

De SIM MMA© werkt met een usb kabel of een Li-On accu en weegt inclusief de accu 136 gram. Om gebruik te maken van het platform met de ijk-lijn in de Cloud is een abonnement nodig wat tegen een laag tarief aangeboden wordt op jaarbasis. Met de SIM MMA© is het snel en eenvoudig meten van varkens- en rundveemest, en op korte termijn ook vaste mest. Dé oplossing van deze tijd. De methode is een non-destructieve meting d.w.z. dat de kwaliteit van het product behouden blijft. De ijk-lijnen van andere mestsoorten zal in korte tijd uitgebreid worden.

Voordelen van de SIM MMA® op een rijtje:
• Controle bij aan- en verkoop
• Gestuurd bemesten
• Snel en kostenefficiënt werken

Er wordt gewerkt aan een SIM MMA in-line NIR meetsysteem wat zeer binnenkort op de markt gebracht gaat worden. De bedoeling is om dit NIR systeem  te koppelen aan een GPS module zodat uitrijden van meststoffen met GPS en hoeveelheid voedingstoffen zoals Stikstof, Kali en Fosfaat per hectare gestuurd kan worden. Efficiënt uitrijden en weten wat men doet is in de toekomst  een belangrijk stuk gereedschap voor de boer en handelaar.  

Download onze MMA leaflet in pdf formaat